Zimsko-proljetne pripreme

TRAJANJE PRIPREMA:

16 DANA (8 + 8) tijekom zimskih i proljetnih praznika.

Izeberite svoj paket predmeta koje želite pripremiti, ovisno o fakultetu koji želite upisati.

U tablicama su vam navedene ukupne satnice iz svakog predmeta, kao i trajanje priprema svaku subotu.

PAKETI

Paket AAA (hrv+mat+eng)
broj SATI
TRAJANJE
hrv
32
16 x 2h
mat (a)
48
16 x 3h
eng (a)
32
16 x 2h
ukupno
112
16 x 7h
CIJENA:
CIJENA S POPUSTOM*:
Paket AbA (hrv+mat+eng)
broj SATI
TRAJANJE
hrv
32
16 x 2h
mat (b)
32
16 x 2h
eng (a)
32
16 x 2h
ukupno
96
16 x 6h
CIJENA:
CIJENA S POPUSTOM*:
Tehnički fakulteti (mat+fiz)
broj SATI
TRAJANJE
mat (a)
48
16 x 3h
fiz
40
8X2h i 8x3h
ukupno
100
8x5h i 8x6h
CIJENA:
CIJENA S POPUSTOM*: KN

INDIVIDUALNI PREDMETI

Ukoliko smatrate da samo iz određenog predmeta niste dovoljno dobro pripremljeni, izaberite jedan od individualnih predmeta iz naše ponude!

U tablici su navedene ukupne satnice iz pojedinog predmeta.

 

 

INDIVIDUALNI PREDMETI
broj SATI
TRAJANJE
CIJENA
CIJENA S POPUSTOM*
HRV
32
16 X 2H
MAT (A)
48
16 X 3H
MAT (B)
32
16 X 2H
ENG (A)
32
16 X 2H
ENG (B)
24
8x1h i 8x2h
FIZ
40
8x2h i 8x3h