Duge pripreme subotama

TRAJANJE PRIPREMA: 20 SUBOTA


PAKETI

Izaberite svoj paket predmeta iz kojih se želite pripremiti, ovisno o fakultetu koji želite upisati.

U tablicama su vam navedene ukupne satnice iz svakog predmeta, kao i trajanje priprema svaku subotu.

Paket HAA (HRV+MAT+ENG)
broj SATI
TRAJANJE
hrv
40
20 x 2h
mat (a)
60
20 x 3h
eng (a)
40
20 x 2h
ukupno
140
20 x 7h
CIJENA: 392,00 €
Paket HBA (hrv+mat(B)+eng(A))
broj SATI
TRAJANJE
hrv
40
20 x 2h
mat (b)
40
20 x 2h
eng (a)
40
20 x 2h
ukupno
120
20 x 6h
CIJENA: 362,00 €

INDIVIDUALNI PREDMETI

Ukoliko samo iz pojedinog predmeta niste dovoljno pripremljeni, izaberite jedan od individualnih predmeta iz naše ponude!

U tablici su navedene ukupne satnice iz pojedinog predmeta.

 

INDIVIDUALNI PREDMETI
broj SATI
TRAJANJE
CIJENA €
HRV
40
20 X 2H
134,00 €
MAT (A)
60
20 X 3H
170,00 €
MAT (B)
40
20 X 2H
134,00 €
ENG (A)
40
20 X 2H
134,00 €
ENG (B)
30
15 X 2H
100,00 €
FIZ
40
20 X 2H
134,00 €