ISPITI DRŽAVNE MATURE - IZDVOJENO

Ispite državne mature čine ispiti obveznoga dijela i ispiti izbornoga dijela.

Ispite obveznoga dijela čine ispiti iz sljedećih predmeta:
Hrvatskoga jezika, Matematike i stranoga jezika

Kao ispit obveznoga dijela državne mature može se polagati samo strani jezik čiji je sadržaj propisan ispitnim katalogom, a iz kojega je učenik u najmanje dvije školske godine tijekom srednjega obrazovanja bio pozitivno ocijenjen.

Ako se ispit prijavi u sljedećemu roku na drugoj razini, smatra se da se ispit polaže po drugi puta.

U sklopu ispita izbornoga dijela državne mature biraju se predmeti koji će se polagati, a u jednome roku može se prijaviti najviše šest izbornih predmeta.

U jednome danu mogu se polagati najviše dva ispita državne mature.

Izborni predmeti se biraju prema zahtjevu studijskog programa koji učenik želi upisati.

 

ISPITNI ROKOVI, RASPORED ISPITA, PRIJAVA I ODJAVA

Ispiti državne mature polažu se u ljetnomu i jesenskomu ispitnom roku.

Polaganje prijavljenih ispita može se odjaviti najkasnije dvadeset dana prije početka ispitnoga roka.