Last minute pripreme

Ovaj ciklus omogućava upis sljedećih predmeta:

OBAVEZNI PREDMETI: Mat (A) - odabrana poglavlja, Mat (B), Hrv - s naglaskom na esejima, Eng (A)

IZBORNI PREDMETI: Fizika

Svaki premet ima svoju određenu satnicu i termine, nastava se održava tijekom svibnja i lipnja, neposredno prije početka ispitnih rokova državne mature.

 

MATEMATIKA (A)

Ovaj paket namijenjen je onima koji žele svoje znanje dotjerati i izvježbati, s naglaskom na najsloženije gradivo koje je ujedno i najzastupljenije na ispitu državne mature. Ponavljat će se odabrana poglavlja koja donose najviše bodova, a od učenika će se očekivati redovito rješavanje i donošenje domaće zadaće. Individualnim pristupom nastojat će se postići najveći napredak.

BROJ SATI: 45
CIJENA:

MATEMATIKA (B)

Kroz pripreme će se ponoviti cjelokupno gradivo sadržano u ispitu državne mature iz matematike B razine, u ukupnom trajanju 36 sati. Također, učenici će morati redovito rješavati domaću zadaću za brži napredak i individualno praćenje problematičnih područja u učenikovu znanju. Ove pripreme su prikladne učenicima različitog predznanja.

BROJ SATI: 36
CIJENA:

HRVATSKI (A)

U ovom ciklusu priprema u hrvatskom (A) naglasak će biti na esejima, koji donose 50 % bodova na državnoj maturi. Naučit ćemo vas pravilnom pisanju eseja, ali će se ponoviti i bitna područja iz gramatike. Također, prisjetit ćemo se i svih ispitnih djela koja se pojavljuju na ispitima, čime će se nadograditi i znanje iz jezičnog dijela mature. Učenici će tijekom priprema morati napisati nekoliko eseja, čime će se bilježiti napredak te svakom učeniku individualno pristupiti u rješavanju njegovih poteškoća prilikom sastavljanja eseja.

BROJ SATI: 36
CIJENA:

ENGLESKI (A)

Ponavlja se cjelokupno gradivo potrebno za ispit državne mature. Uvježbava se pisanje eseja (gramatika i pravopis) prema zahtjevima ispita državne mature.

BROJ SATI: 40
CIJENA:

FIZIKA

Pripreme se odvijaju u ukupnom trajanju od 32 sata. Koncentriranom nastavom uvježbavaju se sve vrste i tipovi zadataka, kao i teorijski dio ispita.

BROJ SATI: 32
CIJENA:

*U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih kandidata
zadržavamo pravo otkazivanja priprema.